HD: Tổng kết và bình xét công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 đối với Hội Nông dân các tỉnh, TP
Số ký hiệu văn bản 600-HD/HNDTW
Ngày ban hành 19/10/2022
Ngày hiệu lực 19/10/2022
Trích yếu nội dung HD: Tổng kết và bình xét công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 đối với Hội Nông dân các tỉnh, TP
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Người ký duyệt Lương Quốc Đoàn
Tài liệu đính kèm số 600-HD_0001.pdf