HD: tuyên truyền Đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII., 2023-2028
Số ký hiệu văn bản 534-HD/HNDTW
Ngày ban hành 02/11/2022
Ngày hiệu lực 02/11/2022
Trích yếu nội dung HD: tuyên truyền Đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII., 2023-2028
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Người ký duyệt Bùi Thị Thơm
Tài liệu đính kèm hd-534-hndtw.pdf