CTr: hành đồng thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH TWĐ" về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.............."
Số ký hiệu văn bản 166-CTr/TU
Ngày ban hành 18/10/2022
Ngày hiệu lực 18/10/2022
Trích yếu nội dung CTr: hành đồng thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH TWĐ" về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.............."
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 166-cttu.signed_20221020041258400.pdf