Ctr: hành động thực hiện NQ số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCHTWĐ về tăng cường , củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở hội và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 167-CTr/TU
Ngày ban hành 21/10/2022
Ngày hiệu lực 21/10/2022
Trích yếu nội dung Ctr: hành động thực hiện NQ số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCHTWĐ về tăng cường , củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở hội và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 167-cttu.signed_20221021042259863.pdf