image banner
HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
Số ký hiệu văn bản 98-HD/BTGTU
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm hd-98-btgtu.pdf