image banner
HƯỚNG DẪN tuyên truyền tháng 02 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 101-HD/BTGTU
Ngày ban hành 16/01/2023
Ngày hiệu lực 16/01/2023
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN tuyên truyền tháng 02 năm 2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm hd-101-btgtu-tuyen-truyen-thang-2.pdf