image banner
V/v hướng dẫn báo cáo chính trị đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
Số ký hiệu văn bản 1849-CV/HNDT
Ngày ban hành 18/01/2023
Ngày hiệu lực 18/01/2023
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn báo cáo chính trị đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Bùi Quang Hưng
Tài liệu đính kèm kem-cv-1849-hndt12.pdf
cv-1849-hndt.pdf
kem-cv-1849-hndt.pdf