image banner
TB: tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 247-TB/BTCTU
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu nội dung TB: tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Phạm Toàn Thắng
Tài liệu đính kèm tb_247_btctu_vv_tb_tuye_ndung_cc_vc_v_lv_cq_dv_n_2023_0001_202303130137079490.pdf