image banner
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững quý I năm 2023
Số ký hiệu văn bản 723-BC/HNDT
Ngày ban hành 22/03/2023
Ngày hiệu lực 22/03/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững quý I năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Bùi Quang Hưng
Tài liệu đính kèm bc_ntm_va_giam_ngheo_ben_vung_20230322094110541_signed.pdf