image banner
BC: kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số và triển khai thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Quý I năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 719a-BC/HNDT
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực 16/03/2023
Trích yếu nội dung BC: kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số và triển khai thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Quý I năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Bùi Quang Hưng
Tài liệu đính kèm bc_719a_hndt_20230322090127856850.pdf