image banner
CV: V/v tham gia Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” toàn quốc lần thứ X (2023-2024, kèm KH 592 của TWH)
Số ký hiệu văn bản 2019-CV/HNDT
Ngày ban hành 26/04/2023
Ngày hiệu lực 26/04/2023
Trích yếu nội dung CV: V/v tham gia Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” toàn quốc lần thứ X (2023-2024, kèm KH 592 của TWH)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Bùi Quang Hưng
Tài liệu đính kèm cv_phat_dong_cthi_-sang_tao_kt20230426112024305_signed.pdf
kh_592-hndtw_ve_tc_cuoc_thi_stktnn_230426094838101100_20230426111042101.pdf