image banner
KH: triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm " kiên quyết, kiên chì đấu tranh phòng, chống tham nhũng.............
Số ký hiệu văn bản 203-KH/TU
Ngày ban hành 24/04/2023
Ngày hiệu lực 24/04/2023
Trích yếu nội dung KH: triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm " kiên quyết, kiên chì đấu tranh phòng, chống tham nhũng.............
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm kh_203_tu_20230504093708791790.pdf