image banner
HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
Số ký hiệu văn bản 115-HD/BTGTU
Ngày ban hành 11/05/2023
Ngày hiệu lực 11/05/2023
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm 2023-5-11_hd_tuyen_t_20230511020230511021739902_signed.pdf
de_cuong_tuyen_truyen_75_nam_ngay_chu_tich_ho_chi_minh_ra_loi_keu_goi_thi_dua_ai_quoc_20230511075229_20230511095602604.pdf