image banner
KẾ HOẠCH về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 và các năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 304/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 10/05/2023
Ngày hiệu lực 10/05/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 và các năm tiếp theo
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Văn Chiến
Tài liệu đính kèm du_thao_ke_hoach_thuc_hien_chi20230510042906127_signed.pdf