image banner
KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 229/KH-UBND
Ngày ban hành 05/05/2023
Ngày hiệu lực 05/05/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 0_ubnd_kh_trien_khai_luat_kcb_2020230505052503089_signed_20230505061632502.pdf