image banner
HƯỚNG DẪN tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 116-HD/BTGTU
Ngày ban hành 15/05/2023
Ngày hiệu lực 15/05/2023
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm 155_tuyen_truyen_quy_hoach_ton20230516102704287_signed.pdf