image banner
HƯỚNG DẪN tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giai giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với cài đặt VNeID và định danh điện tử
Số ký hiệu văn bản 117-HD/BTGTU
Ngày ban hành 19/05/2023
Ngày hiệu lực 19/05/2023
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giai giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với cài đặt VNeID và định danh điện tử
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm 2023-5-18_hd_tuyen_truyen_ung_20230519103858661_signed.pdf