image banner
KH: Hỗ trợ chuyển đổi số Hợp tác xã, Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 252/KH-UBND
Ngày ban hành 28/05/2023
Ngày hiệu lực 28/05/2023
Trích yếu nội dung KH: Hỗ trợ chuyển đổi số Hợp tác xã, Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 0_ke_hoach_chuyen_doi_so_htx_nam20230528083729154_signed_20230529084711022.pdf