image banner
BC: Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền"
Số ký hiệu văn bản 751-BC/HNDT
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung BC: Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền"
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Trần Thị Hằng
Tài liệu đính kèm bao_cao_10_nam_thuc_hien_quyet20230525081731104_signed-1-.pdf