image banner
BÁO CÁO: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Số ký hiệu văn bản 749-BC/HNDT
Ngày ban hành 19/05/2023
Ngày hiệu lực 19/05/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Bùi Quang Hưng
Tài liệu đính kèm bc_tong_ket_10_nam_nq_24_cua_t20230519075409281_signed.pdf