image banner
KH: tổ chức Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ 8 năm 2023, chủ đề " thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, tạo chuỗi liên kết đa giá trị"
Số ký hiệu văn bản 650-KH/HNDTW
Ngày ban hành 18/07/2023
Ngày hiệu lực 18/07/2023
Trích yếu nội dung KH: tổ chức Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ 8 năm 2023, chủ đề " thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, tạo chuỗi liên kết đa giá trị"
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Bùi Thị Thơm
Tài liệu đính kèm so_650-kh_hndtw_20230718040801589580.pdf