image banner
HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền tháng 7 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 35-HD/ĐUK
Ngày ban hành 03/07/2023
Ngày hiệu lực 03/07/2023
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền tháng 7 năm 2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Người ký duyệt Lại Vũ Hiệp
Tài liệu đính kèm hd-35-duk.pdf
tai_lieu_tuyen_truyen_thang_72023_230704035459624620_20230704035540350.doc