image banner
BÁO CÁO kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 796-BC/HNDT
Ngày ban hành 04/08/2023
Ngày hiệu lực 04/08/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Bùi Quang Hưng
Tài liệu đính kèm bc-796-hndt.pdf