image banner
BÁO CÁO Kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra và công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2018 - 2023
Số ký hiệu văn bản 792-BC/HNDT
Ngày ban hành 28/07/2023
Ngày hiệu lực 28/07/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra và công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2018 - 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Trần Thị Hằng
Tài liệu đính kèm bc-792-hndt.pdf