image banner
NQ: CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY: về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tảo hôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030
Số ký hiệu văn bản 43-NQ/TU
Ngày ban hành 25/09/2023
Ngày hiệu lực 25/09/2023
Trích yếu nội dung NQ: CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY: về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tảo hôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 43-nqtu.signed_20230926094722734.pdf