image banner
BÁO CÁO: kết quả Chuyển đổi số và triển khai thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 9 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 270-BC/VPTU
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực 20/09/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO: kết quả Chuyển đổi số và triển khai thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 9 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Hoàng Quốc Bảo
Tài liệu đính kèm bc-270-vptu.pdf