image banner
BÁO CÁO Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 819-BC/HNDT
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực 20/09/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Bùi Quang Hưng
Tài liệu đính kèm hndt_bc_cong_tac_hoi_va_ptnd_920230920032821433_signed.pdf