image banner
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 815-BC/HNDT
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày hiệu lực 15/09/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Bùi Quang Hưng
Tài liệu đính kèm bc-815-hndt.pdf