image banner
BÁO CÁO kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số và triển khai thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 812-BC/HNDT
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 11/09/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số và triển khai thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Bùi Quang Hưng
Tài liệu đính kèm bc__cds_9_thang_nam_2023_the2020230911014754780_signed.pdf