image banner
Quyết định về việc khen thưởng nhiệm kỳ 2023-2028
Số ký hiệu văn bản 7081-QĐ/HNDTW
Ngày ban hành 19/07/2023
Ngày hiệu lực 19/07/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc khen thưởng nhiệm kỳ 2023-2028
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Lương Quốc Đoàn
Tài liệu đính kèm qd-7081hndtw-co-nhiem-ky.pdf