image banner
V/v quán triệt, triển khai Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khoá XIII)
Số ký hiệu văn bản 1540-CV/BTGTU
Ngày ban hành 25/10/2023
Ngày hiệu lực 25/10/2023
Trích yếu nội dung V/v quán triệt, triển khai Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khoá XIII)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm 2410_cvtg_trien_khai_thong_bao20231025040442717_signed.pdf